Books

Nga Lufta te Paqja, Ballkani, Lindja e Mesme, Ukraina

Nga Lufta te Paqja, Ballkani, Lindja e Mesme, Ukraina

Daniel Serwer

Shteti ligjor

Shteti ligjor është ideali më i rëndësishëm në kohën e sotme, megjithatë rreth kuptimit dhe mënyrës

Në emër të Europës

Mendimet e një politikani, i cili ka për detyrë thelbësore të vëzhgojë marrëdhëniet midis njerëzve si pjesëtarë të një bashkësie si dhe midis vetë bashkësive e të veprojë mbi këto marrëdhënie për t’i shtyrë drejt një mirëkuptimi e bashkëpunimi më të gjerë, kur këto mendime çojnë në domosdoshmërinë e ndërtimit të Europës, mbartin vlerën e një mesazhi.

Gjeopolitika - Gjeografia e marrëdhënieve ndërkombëtare

Ky libër, i shkruar nga Profesori Saul Bernard Cohen, një nga gjeografët kryesorë politikë të botës, shqyrton ndryshimet dramatike që u shkaktuan nga forcat ideologjike dhe ekonomike të çliruara nga fundi i Luftës së Ftohtë. Saul Bernard Cohen i vlerëson këto forca në kontekstin e mjediseve të tyre njerëzore dhe fizike dhe zbulon influencën e tyre gjeografike mbi politikën e jashtme dhe marrëdhëniet ndërkombëtare.

Një komb nën Zotin: Besimi fetar dhe politika në Shtetet e Bashkuara

Ky libër synon t’i paraqesë për herë të parë lexuesit shqiptar një vështrim të përgjithshëm mbi dukurinë e ndikimit të besimit fetar në historinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës qysh në fillim të ekzistencës së tyre, por edhe në peizazhin politik amerikan, sidomos në periudhën prej vitit 1979 e këtej. Në fakt, duke ndjekur nga afër zhvillimet në shoqërinë dhe politikën amerikane, s’mund të mos vihet re se sa e mbrujtur është ajo shoqëri me konceptet biblike dhe kjo jo vetëm në rrethet e besimtarëve, por edhe në vetë kulturën në përgjithësi.

I saw it all - Italy's invasion of Albania

Hugh G. Grant, Chief of the American Mission in Tirana and a firsthand witness to that fateful event, documented the meltdown of the Albanian independence in the weeks and months following the Italian occupation. 

Shqiperia dhe Kina: Nje aleance e pabarabarte

Shqiperia dhe Kina: Nje aleance e pabarabarte
Elez Biberaj

Elez Biberaj offers his views on the Albania-China relations during their “golden era” (1962-1978). For seventeen years Albania used this alliance as a strategy to pursue and secure its national objectives. This interaction, examined here from the Albanian viewpoint, was made all the more unique by a basic incongruity of interests, a great geographical distance, profound historical and cultural differences and significant disparities in economic and military capabilities. 

Albania and China: An unequal alliance

Shqiperia dhe Kina: Nje aleance e pabarabarte
Elez Biberaj

Elez Biberaj offers his views on the Albania-China relations during their “golden era” (1962-1978). For seventeen years Albania used this alliance as a strategy to pursue and secure its national objectives. This interaction, examined here from the Albanian viewpoint, was made all the more unique by a basic incongruity of interests, a great geographical distance, profound historical and cultural differences and significant disparities in economic and military capabilities. 

Shqiperia dhe shqiptaret ne udhen e rimekembjes

Shqiperia dhe shqiptaret ne udhen e rimekembjes
Elez Biberaj

A collection of 15 essays, articles and speeches that have been published or presented by Mr. Biberaj during his work as journalist and academic. This book offers useful perspectives on the most important historical developments in Albania and Kosovo during the last 30 years. It also gives a sharp analysis of the Albanian issue, both in Albania and Kosovo. There are articles also dedicated to the different phases of post-communist transition in Albania.

Pages